yatam


                                                                        REFLEKSOLOJİ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ
Refleksoloji nedir?
Kökeni MÖ 2000lere kadar uzanan eski Mısır, Çin ve Hint kökenli bir terapi tekniğidir. Uzakdoğu felsefesine göre, vücudumuzun herhangi bir bölgesindeki bir rahatsızlık o bölgedeki enerji akışında meydana gelen bir sorunla bağlantılıdır. Sağlıklı kalmak için vücudun enerji akışı dengelenmelidir. Refleksoloji, el, ayak ve kulak çevresinde vücudun tüm organ ve salgı bezlerini yansıtan noktaların tekniğine uygun olarak uyarılması ile vücuttaki enerji akış dengesini sağlayarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Ayak Masaj Aleti Ayaktaki refleks noktalarını uyarmayı amaçlayan bir Çin masaj tekniği olan refleksolojiyi esas alır. Refleksoloji’yi," Ayaklar bedenin aynasıdır" sözüyle özetleyebiliriz. Daha geniş anlamda Refleksoloji, ayaklara uygulanan özel ovma hareketleriyle vücudun belli bölgelerinde bloke olmuş enerjiyi çözerek, bedenin kendi kendisini iyileştirme gücünü harekete geçirmesi olarak tanımlanabilir. Refleksoloji ’denge’ sağlayan bir terapidir. Refleksoloji Terapisi kişinin kendisini, fiziksel, duygusal ve ruhsal bakımdan iyi hissetmesini sağlar ve kişiye doğal dengesini kazandırır.

Nasıl uygulanır?
Refleksoloji, bedenin tüm bölgelerine, organlarına ve sistemlerine karşılık gelen refleks noktalarının ayaklarda olduğu ve bu noktaların beden anatomisinin aynası olduğu prensibine dayanan bir sanattır. Refleksoloji, özel el ve parmak teknikleriyle bu refleks noktalarına baskı ve ovma yoluyla uygulanır.

Refleksoloji Ve Faydaları
Ayakta her bir nokta vücutta belli organ ve dokuları temsil eder.Refleksoloji , bir tür denge masajıdır ve kişinin kendisini fiziksel , duygusal ve ruhsal olarak iyi hissetmesini sağlar.Ayakta belli noktalara kişinin verdiği tepkilere göre sorunlar tespit edilip onarılmaya çalışılır. Süre yaklaşık 30 dakikadır. Özel el ve parmak teknikleriyle refleks noktalarına uygulanan baskı , stresin azalmasını sağlayarak bedende fizyolojik değişikliklere yol açarak vücut fonksiyonlarının normale dönmesi ile insana rahatlama hissi veren bir yöntemdir. Refleksoloji masajının, pek çok sıkıntıya iyi geldiği görülmüştür.

Çocuk Sağlığı
 • Zatürreye yakalanan küçük çocuklara ilaç tedavisiyle birlikte refleksoloji uygulandığında sadece ilaç tedavisi görenlerden çok daha hızlı iyileştikleri görülmüştür. Kolite yakalanmış çocuklara refleksoloji uygulandığında %50 oranında ağlama süresinde azalma ve çok daha hızlı iyileşme görülmüştür.
 • 50 çocuğa uygulanan bir klinik çalışmada refleksolojinin idrar tutamama sorununu çok büyük ölçüde çözdüğü saptanmıştır. Yüksek doz kemoterapi gören akut lösemi hastası çocuklara uygulanan el masajının bulantı, kusma, endişe durumunda ortaya çıkan hızlı nabız ve yüksek kan basıncı problemlerini gidermede etkili olduğu görülmüştür.
 • Beyin felci olan çocuklarda, refleksoloji uygulananlarda uygulanmayanlara kıyasla önemli ölçüde iyileşmeler görülmüştür.
 • Ayak refleksoloji uygulanan zihinsel özürlü çocukların boyunda, kilosunda, sağlık durumunda, sosyal ve zihinsel gelişiminde refleksoloji uygulanmayanlara göre ciddi ilerlemeler görülmüştür.

  Kadın Sağlığı
 • Sancılı adet gören kadınların %95’ inde ayak refleksolojisi etkili olmuştur.
 • Adet öncesi semptomların yaşayan kadınların %46’ sında refleksoloji etkili olmuştur.
 • Menopozlu 42 kadına ayak refleksolojisi uygulanmış, bunlardan 17’ si (%40.5) tam,20’ si (%47.6) önemli ölçüde iyileşmiş, 4’ ünde (%9.5) etkili sonuçlar alınmıştır. Hastalardan yalnızca 1’ inden sonuç alınmamıştır.  İyi Yaşlanma
 • Ayak refleksolojisinin kanser, yaşlanma ve çeşitli hastalıklarda hücrenin yapısına zarar veren kimyasalların sayısını azaltarak yararlı antioksidantların ise sayısını artırarak iyileştirici rol oynadığı görülmüştür.
 • Ayak refleksolojisi uygulanan bireylerde kandaki yüksek kolesterol ve yüksek monogliseridin düştüğü gözlenmiştir.
 • Kabızlık sorunu çeken bireylerin refleksoloji uygulanması sonucunda bağırsaklarının normal çalıştığı saptanmıştır.
 • Refleksoloji uygulanan kişilerde kan dolaşımının düzeldiği görülmüştür.
 • Ayak refleksolojisi böbreklerdeki kan dolaşımını düzenleyerek daha sağlıklı çalışmalarını sağlar.
 • Refleksoloji uygulanan boyun kasılması olan bireylerde çok yüksek oranda iyileşme görülmüştür.
 • Ağrılı ve düzensiz sindirim sorunlarında ayak refleksolojisinin ilaçlardan daha etkili olduğu görülmüştür.
 • Yorgunluk, uykusuzluk ve mide sorunları gibi rahatsızlıklar için kullanılan ilaçların yan etkilerinin giderilmesinde ayak refleksolojisi başarılı olmuştur.
 • Ayak refleksolojisinin beyaz kan hücre sayısının eksikliğini gidermede ilaçlardan daha etkin olduğu görülmüştür.

  Ağrıyı İyileştirme
 • Refleksoloji böbrek ve idrar yolu taşlarının neden olduğu ağrıları azaltmaktadır.
 • Refleksoloji diş ağrısı çeken hastaların %66’ sınınağrısını azalttığı gibi %26’ sının semptomlarını ortadan kaldırmıştır.

 • yatam