THERMAYANG 'ün 7 PRENSİBİ

THERMAYANG 'ün 7 PRENSİBİ
Thermayang Termal Yatak Sistemi mucize mi yoksa bilim mi ? Tabiki bilimdir.

Bir zamanlar sadece doğunun gizemleri olarak bilinen akapunktur, moksibüsyon ve akubasıncın şaşırtıcı etkileri günümüzde bir çok klinik testlerle kanıtlanmıştır. ABD dahil çeşitli ülkelerdeki bir çok üniversite doğu tıbbı uzmanlarını yetiştirmek için yepyeni bölümler oluşturmuştur.

Thermayang Termal Yatak Sistemi batı ve doğu tıbbı işbirliğinin neticesi olan yeni tıp çağının en doruk noktasıdır. Thermayang Termal Yatak Sistemi sağlık amaçlı masaj sisteminde yepyeni bir konsepttir. Bu konsept doğu tıbbının gizemlerini ve işkelerini batı tıbbının bilimsel yaklaşımıyla sunar.Omurga yapısı doğru olarak bir hi- zaya getirildiğinde ve sinir sistemi düzgün işlem yaptığında vücudun kendi kendine tedavi yapabilme- sine dayalı olan bir prensiptir. Thermayang Termal Yatak Sistemi Patentlenmiş Teknolojisi sayesinde yapısal entegrasyonu iyileştirir ve omurga hizasını iyileştirerek, sinir girişimlerini çözer.Masaj, Masaj yapılan insanın sağlı- ğı üzerinde pek çok yararlı etkide bulunur; Kan dolaşımını düzenler, kasları gevşetir, sindirime yardım- cı olur. Lenf sistemini harekete ge- çirerek atık maddelerin boşaltılma- sını sağlar.Isı tedavisinin genel amacı yumu- şak dokuların uzama kabiliyetini arttırmak, kan dolaşımını iyileştir- mek, doku hücrelerini işlem kapa- sitesini arttırmak, kasların gevşe-mesini sağlamak ve ağrıların gide- rilmesine yardım etmektir.Volkanik bir taştır, ısıtılınca infraruj (saf güneş ışını) yayar. Uzak do- ğuda yüzyıllardan beri fiziksel ve ruhsal sağlığı dengelemek için uy- gulanır. Stres ve gerginliği giderir. Isıtıldığında negatif iyonlar salar ve bu iyonlarda vücudun yaşlan- mayı geciktirici sistemi için gereklidir.
Uzun kızılötesi ışınlar, canlılara faydalı olan tek ışındır.


İyi sağlık durumunun, Qi (ki) denen hayati enerjinin düzgün akışına bağlı olduğu prensibine dayanır. Vücudun belli bir nok- tasına etki yapmasıyla hayat gücünü doldurur ve uygun dengeyi sağlar. Thermayang patentlenmiş teknolojisi olan helyum gazlı ışık ampül ve yeşim taşı masaj başlı- ğının birleşimi vücutta 7 cm'ye ka- dar derinlikte olan akupunktur noktalarına etki yapan uzun kızıl ötesi ışınları üretir.


Akupunktur noktalarına iğnelerin yerine parmak basıncıyla etki ya- pılır. Thermayang Termal Yatak Sistemi, kişinin kendi vücut ağırlı- ğını kullanarak, enerji dolaşımını geçici bloke ederek, akubasınç uygular. Boşaltma hızı enerjiyi harekete geçirir ve toksinleri boşaltır.

Kairopratik (Chiropractic)

Masaj


Isı Terapisi (Moxibustion)

Taş Terapisi (Yeşim Taşı)

Uzun Kızılötesi Işınlar

Akupunktur

Akubasınç (Acupressure)